(Medisch) Pedicure. 

Pedicurebehandeling standaard (max. 45 minuten):

Normale voet. 

Behandeling: Intake en anamnese van de voeten (bij eerste afspraak), desinfecteren van de voeten, eventueel verdikte (schimmel)nagels(s) dunner frezen, nagels knippen, mechanisch afwerken en nagelomgeving schoonmaken, eventueel ingroeiende nagel(s) behandelen, overtollig eelt en/of likdoorn(s) verwijderen, desinfecteren van de voeten, incrèmen van de voeten.


Pedicurebehandeling diabetische voet (max. 45 minuten):

Diabetes Mellitus is een stoornis in de stofwisseling waarbij zich een te hoog gehalte glucose in het bloed bevindt. Voor mensen met Diabetes Mellitus is het belangrijk om de voeten regelmatig te laten verzorgen. Mensen met Diabetes Mellitus hebben een grotere kans op het krijgen van complicaties aan de voeten. Let op!  Met ingang van 2015 is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het zorgprofiel  wordt bepaald door de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of de internist. De hoogte van het zorgprofiel geeft aan of voetzorg vanuit de basisverzekering (zorgprofiel 2, 3 of 4) wordt vergoed. 

Als u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering dan wordt u doorverwezen naar de podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten en schrijft een behandelplan. In dat behandelplan staat hoeveel en welke voetzorg u nodig heeft.

Beauty & Trendy heeft een overeenkomst afgesloten met Zorggroep Het Huisartsenteam en diverse podotherapeuten. U kunt bij de podotherapeuten aangeven dat ik uw pedicure ben, zodat de voetzorg geregeld kan worden.

Vergoedingen diabetische voetzorg via de podotherapeut (zorgprofiel 2, 3 of 4):

Let op! Een behandeling omvat alleen de medisch noodzakelijke voetzorg. Iedere cliënt krijgt een maximaal aantal behandelingen per jaar voor de medisch noodzakelijke voetzorg toegekend. Voor de overige voetzorg (aanvullende behandeling) betaald u een eigen bijdrage van € 10,00. U kunt deze eigen bijdrage niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Duur van de behandeling (medisch noodzakelijke voetzorg en de aanvullende behandeling) is maximaal 45 minuten. Duurt uw behandeling langer dan 45 minuten dan wordt de eigen bijdrage hoger en overleg ik eerst met u wat u wilt! 

Vergoedingen diabetische voetzorg via zorggroep Het Huisartsenteam (zorgprofiel 2, 3 of 4):

Let op! Een behandeling omvat alleen de medisch noodzakelijke voetzorg. Iedere cliënt krijgt een maximaal aantal minuten per jaar voor de medisch noodzakelijke voetzorg toegekend. Voor de overige voetzorg (aanvullende behandeling) betaald u een eigen bijdrage van € 10,00, voor extra behandelingen betaald u het tarief van de pedicurebehandeling voor de diabetische voet. U kunt deze eigen bijdrage en de extra behandeling(en) niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij de eerste behandeling overleg ik met u wat u wilt! 

Behandeling: Intake en anamnese van de voeten (bij eerste afspraak), screening van de voeten (bij eerste afspraak en periodieke screening. Deze kosten zijn niet bij de behandeling inbegrepen), desinfecteren van de voeten, eventueel verdikte (schimmel)nagel(s) dunner frezen, nagels knippen, mechanisch afwerken en nagelomgeving schoonmaken, eventueel ingroeiende nagel(s) behandelen, overtollig eelt en/of likdoorn(s) verwijderen, desinfecteren van de voeten, incrèmen van de voeten met een crème geschikt voor de diabetische voet. 


Pedicurebehandeling reumatische voet (max. 45 minuten):

Reumatische aandoeningen zijn aandoeningen van het menselijk bewegingsapparaat, die niet veroorzaakt zijn door trauma, ongeval, e.d.. Het zijn ziekten van e gewrichten of van het bindweefsel. De meest voorkomende reumatische aandoeningen zijn artrose, ontstekingsreuma (reumatoïde artritis) en weke delen reuma. Let op! In sommige gevallen wordt behandeling van de reumatische voet gedeeltelijk of geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekeraar. 

Behandeling: Intake en anamnese van de voeten (bij eerste afspraak), screening van de voeten (bij eerste afspraak en periodieke screening. Deze kosten zijn niet bij de behandeling inbegrepen), desinfecteren van de voeten, eventueel verdikte (schimmel)nagel(s) dunner frezen, nagels knippen, mechanisch afwerken en nagelomgeving schoonmaken, eventueel ingroeiende nagel(s) behandelen, overtollig eelt en/of likdoorn(s) verwijderen, desinfecteren van de voeten, incrèmen van de voeten. 


Deelbehandeling (max. 20 minuten):

Een deelbehandeling is het behandelen van 1 klacht aan de voet, zoals bijv. een ingroeiende nagel of een likdoorn. 


Na een pedicurebehandeling zijn uw voeten goed verzorgd. Om uw voeten in goede conditie te houden is het aan te bevelen om iedere 4 tot 6 weken uw voeten te laten behandelen door de pedicure.