DISCLAIMER.

DISCLAIMER.

Hoewel deze website met de uiterste zorg is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist, niet volledig of verouderd is door bijv. snel wijzigende wetgeving e.d.. Beauty & Trendy is dan ook niet aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Beauty & Trendy behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of te verwijderen, zonder daarover mededeling te hoeven doen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s, e.d. van deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty & Trendy. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Kijk voor de meest recente versie van de disclaimer op www.beautyandtrendy.nl.


Versie januari 2020 

E-mailen
Bellen
Instagram